top of page

Jäsenyys

Yhdistyksellä on kolme jäsenluokkaa:

Jäsenet (50€)

  • Yhdistyksen Perusjäseneksi voidaan hyväksyä golfkentällä aktiivisesti toimiva henkilö, joka on työskennellyt yhteensä vähintään 150 tuntia tai 20 päivää.

  • Perusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

Premium-jäsenet (150€)

  • Yhdistyksen Premium-jäseneksi voidaan hyväksyä goflkentällä aktiivisesti toimiva henkilö, joka on työskennellyt yhteensä vähintään 150 tuntia tai 20 päivää.

  • Premium-jäsenellä on etuoikeus osallistua jäsenluokalle erityisesti järjestettäviin koulutustapahtumiin.

  • Premium-jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

Kunniajäsenet (0€)

  • Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa tai muutoin golfurheilussa ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi

  • Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

  • Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

  • Kunniajäsenet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta

 

* Yhdistyksen jäsenille ei toimiteta  jäsenkorttia (alkaen yhdistyksen Vuosikokous 2021)

bottom of page