top of page

INBJUDAN: Multifunktionella landskap - Nordiska golfanläggningars möjligheter och utmaningar

Tid

Tisdag 7 februari 2017 kl. 9.30–16.30 (registrering och kaffe från kl. 09.00)

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 31 januari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.

Avbokning måste göras senast den 3 feb annars faktureras SEK 500 för våra kostnader.

Program

För mer information och program, se denna länk.

Frågor

Innehåll: Anders Esselin, anders@mannature.se, tel 070-273 09 45

Anmälan: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06

Webb

Seminariet sänds via länk på www.ksla.se (preliminärt)

Detta seminarium arrangeras av KSLA:s Landskapskommittén och STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation), med finansiellt stöd av Svenska Golfförbundet.

bottom of page