top of page

Golfkentillä käytettävä hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita

Kasvinsuojeluaineiden käyttö golfkentillä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahavaintojen perusteella pääosin kunnossa, mutta puutteitakin löytyi. Noin kolmasosalla kentistä ei tunnistettu golfkentille hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Valvontaa tehtiin viime vuonna lähes kuudellekymmenelle golfkentälle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi tehostetusti golfkenttien kasvinsuojeluaineiden käyttöä vuonna 2016. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tarkastivat hieman yli puolet Suomen golfkentistä Tukesin ohjeistuksen mukaisesti.

Valvontahavaintojen perusteella golfkentillä kasvinsuojeluaineiden käyttäjät ovat suorittaneet kasvinsuojeluaineiden käyttöä edellyttävän tutkinnon ja kentillä ehkäistään hyvin alueiden käyttäjien altistumista kasvinsuojeluaineille. Lisäksi golfkentillä varastoidaan kasvinsuojeluaineet turvallisesti.

Golfkentillä on kuitenkin epäselvyyttä, mitä valmisteita kentillä saa käyttää. Golfkentille hyväksyttyjen valmisteiden myyntipäällyksessä käyttökohteena lukee joko ”nurmikot” tai ”golf-nurmet”. Näiden valmisteiden lisäksi golfkentillä voidaan käyttää esimerkiksi hiekkakäytävien rikkaruohontorjuntaan tarkoitettuja valmisteita, joiden soveltuvuus kyseiseen käyttökohteeseen tulee varmistaa erikseen valmisteen myyntipäällyksestä. Valvonnassa havaittiin eniten puutteita valmisteiden Ariane S, Starane XL (Starane 180 käyttö sallittu golfkentillä), Sportak EW ja Amistar käytössä. Huomioithan etteivät nämä valmisteet ole sallittuja käytettäväksi golfkentillä.

Kasvinsuojeluaineet hyväksytään valmisteen luvanhaltijan hakemille käyttökohteille Tukesin tekemän riskinarvioinnin perusteella. Riskinarvioinnin takia valmisteen turvallinen käyttö voidaan taata vain, jos valmistetta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti hyväksytyille käyttökohteille. Tästä johtuen on tärkeää, että valmisteita käytetään vain niille hyväksytyille käyttökohteille.

On kuitenkin mahdollista, että osa valvonnassa havaituista golfkentillä virheellisesti käytössä olevista valmisteista voitaisiin hyväksyä myös golfkentille, jos luvanhaltija hakisi käyttökohteen laajennusta ja toimittaisi riskinarviointia varten tarvittavat materiaalit. Jos golfkentillä koetaan tarve tietyille kasvinsuojeluaineille, kannattaa valmisteiden luvanhaltijalta selvittää mahdollisuutta valmisteiden käyttökohteiden laajentamiseen.

Tukes muistuttaa, että osa kasvinsuojeluaineiden ruiskutusvälineet tulee testata ennen niiden käyttöä. Ennen seuraavaa käyttökertaa golfkentillä yleisesti käytössä olevista levitysvälineistä pitää testata ne, joiden vaakapuomin leveys on yli 3 metriä. Lisätietoa testattavista levitysvälineistä ja niiden testauksesta löytyy Tukesin nettisivuilta osoitteesta http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Levitysvalineiden-testaus/.

--

Tukes

bottom of page