top of page

Bunkkeriuutiset yhdistyy Honour-Golf-lehden kanssa

Golfkentän kunto ja sen hoitotoimet kiinnostavat osakkaita

Golfalalla peräänkuulutetusta yhteistyöstä ja toimintojen järkeistämisestä saadaan jälleen esimerkki, kun Honour-Golf -lehti ja Bunkkeri-lehti yhdistyvät. Suomen Golfentänhoitajien yhdistyksen (FGA) lehti ilmestyy jatkossa Honour-Golf -lehden sisällä ja avaa samalla kentänhoidon arkea myös osakkaille. Golfkenttien kunto Suomessa on korkealla tasolla ja kentänhoitotoimet palkkakuluineen on kentän suurin kuluerä. Yhteistyön ansiosta lukijamme saavat nyt arvokasta tietoa käyttöönsä.

Ympäristöasiat nosteessa

Golfala tulee näyttämään esimerkkiä ympäristöasioissa ja ilmastonmuutoksen huomioimisessa. Jo viime vuonna Honour-Golf -lehdessä esiteltiin useita kenttiä, joilla ympäristöasiat on järjestyksessä ja työ jatkuu edelleen. Suomen Golfkenttien yhdistyksen panostus golfkenttien hiilijalanjäljen mittaukseen jatkuu ja niitä tuloksia esitellään sekä lehdessämme että verkkojulkaisuissa. Bunkkeri-lehden sivuilla esitellään käytännön toimia, joilla kasvinsuojeluaineiden ja lannotteiden käyttö minimoidaan ja koko kenttäalueen biodiversiteettiä edistetään. Hyvinvoiva luonto on edellytys kentän hyvälle kunnolle.

Kentänhoidon tulevaisuus

Suuria kysymyksiä on paljon. Onko golfkenttien korjausvelka kasvamassa tavoittamattomiin? Millaisilla investoinneilla kenttien hoitotaso saadaan ylläpidettyä haastavissa olosuhteissa. Saadaanko luonnonmukaisilla hoitotoimilla parempia tuloksia? Miten kentähoitokoneiden kehitys tulee vaikuttamaan? Ilmastonmuutos näkyy myös meillä ja kentänhoidon on reagoitava muuttuviin olosuhteisiin uusilla ratkaisuilla.

Kokemuksella ja koulutuksella FGA järjestää koulutusta ja jakaa tietoa – vuosikymmenten kokemuksella. FGA ymmärtää golfkenttien olevan osa muuttuvaa maailmaa, jossa maa, vesi, fossiiliset polttoaineet ja muut luonnonvarat ovat uhattuina. Tiedostamme kenttämestareiden ja kentänhoitajien mahdollisuudet ja vastuun vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin, luontoa ja luonnonvaroja säästäen. FGA pyrkii toiminnallaan edistämään ympäristötietoisuutta puhtaan ja terveen luonnon ylläpitämiseksi. FGA:n edustajat osallistuvat vuosittain Euroopan kentänhoitajien yhdistyksen FEGGA:n kokoukseen.

Yhteistyö tarjoaa kattavaa näkyvyyttä kentänhoidolle Kentänhoitoasioiden tuominen toiminnan keskiöön lisää työn arvostusta. Honour-lehden laajan jakelun ansiosta kentänhoidon osaaminen saa lisänäkyvyyttä. Lehti jaetaan jatkossa myös FGA:n jäsenille, kaikille Suomen golfkentille sekä alan oppilaitoksille. Ilmoitus lehdessä tavoittaa kaikki golfkenttien hoidosta vastaavat ja alan vaikuttajat.

Yhteistyö- ja näkyvyyssopimukset Bunkkeriuutisissa: Esa Hukkanen, esa.hukkanen(a)fga.fi, 0408456449

bottom of page