top of page

FGA:n vuosikokous pe 9.3. klo 16 Hirsalassa

FGA:n vuosikokous perjantaina 9.3.2018 klo 16:00 Hirsala Golfin tiloissa FGA:n vuosikokous järjestetään perjantaina 9.3.2018 klo 16:00 Hirsala Golfin tiloissa osoitteessa Hirsalantie 215, 02420 Jorvas

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntömuutokset Tervetuloa keskustelemaan ja päättämään yhdistyksen asioista!

ESITYSLISTA

FGA:N VUOSIKOKOUS 1/2018

AIKA: 9.3.2018 KLO 16:00 PAIKKA: HIRSALA GOLF

1.KOKOUKSEN AVAUS 2.VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJAN JA VALTAKIRJAN TARKASTAJAA SEKÄ ÄÄNTENLASKIJAA 4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS. KOKOUKSEN OSALLISTUJALISTAAN KERÄTÄÄN KOKOUKSEEN OSALLISTUJIEN NIMET 5. ESITETÄÄN HALLITUKSEN KERTOMUS EDELLISEN VUODEN TOIMINNASTA. TILINPÄÄTÖS, JA TILINTARKASTAJIEN/ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA PÄÄTETÄÄN NIIDEN AIHEUTTAMISTA MAHDOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ 6. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA TILI-JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE. 7. KÄSITELLÄÄN JA HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVALLE VUODELLE 8. PÄÄTETÄÄN LIITTYMIS-JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUDESTA SEURAAVALLE VUODELLE 9. HYVÄKSYTÄÄN TULO JA MENOARVIO SEURAAVALLE KAUDELLE10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ 11. UUDET SÄÄNTÖMUUTOKSET Hallitus ehdottaa seuraavat sääntömuutokset yhdistyksen sääntöihin: - § 4, uusi jäsenluokka E-jäsenet: Yhdistyksen E-jäseneksi voidaan hyväksyä golfalalta eläköityneet henkilöt, jotka ovat olleet yhdistyksen A-jäseniä vähintään viisi eläköitymistä edeltänyttä vuotta. Ejäsenyys voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi yhtäjaksoisesti eläköitymisestä seuraavasta vuodesta. Ejäsenelle toimitetaan yhdistyksen jäsenkortti. E-jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni. - § 7 Jäsenmaksut. A-, B-, C, D- ja E jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut. -§ 8 Hallinto. Hallituksen jäsenen on oltava hallitukseen valittaessa yhdistyksen A- tai B-jäsen. Hallituksen jäsenistä yli puolet täytyy olla A-jäseniä” 12. VALITAAN YHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA HALLITUKSEN MUUT JÄSENET 13. VALITAAN KAKSI (2) TILINTARKASTAJAA TAI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARAMIEHET 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

bottom of page