top of page

Vuosikokous pidettiin 9.3.2018

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Hirsala Golfissa perjantaina 9.3.2018 kello 16:00. Paikalla oli 16 osallistujaa.

Kokouksessa päätettiin mm. uuden jäsenluokan E-jäsenluokan lisäämisestä. E-jäseninä voivat olla eläkkeelle jääneet henkilöt, jotka ovat olleet vähintään viisi eläköitymistä edeltänyttä vuotta yhdistyksen A-jäsenenä. E-jäsenelle toimitetaan yhdistyksen jäsenkortti.

Kokouksessa päätettiin myös, että hallituksessa voi olla myös B-jäseniä, kunhan vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat A-jäseniä.

Halliutksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Lehto ja muiksi jäseniksi Eetu Rantanen, Emmi Pietarila, Satu Viitala, Esa Hukkanen, Timo Huuhtanen, Mikke Merinen ja Pawel Wasalski.

bottom of page