top of page

Golf-alan uusi työehtosopimus viimeinkin valmis

Lue golf-alan uudesta työehtosopimuksesta täältä: https://www.pam.fi/wiki/golf-alan-tyoehtosopimus.html​

Golf-alan työehtosopimuksen olennaiset muutokset

Palkkoja korotetaan kahdesti sopimuskauden aikana 1.5.2018 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6% suuruisella korotuksella. Korotuksesta 0,5% voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos siitä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 1,6%:lla

1.3.2019 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,6% suuruisella korotuksella. Korotuksesta 0,4% voidaan maksaa yrityskohtaisena eränä, jos siitä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2019 1,6%:lla.

Yölisä Työvuoroilta, jotka sijoittuvat klo 23:00-05:00 välisellä ajalla on maksettava yö-lisää, jonka suuruus on sovittava paikallisesti.

Koeaika Työehtosopimuksessa kirjattu koeaika määräytyy jatkossa voimassa olevan työsopimuslain mukaan. Se merkitsee sitä, että koeaika voi olla 6 kuusi kuukautta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut sen aikana työkyvyttömänä tai perhevapaalla vähintään 30 kalenteripäivää. Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Lopputili Lopputili tulee jatkossa maksaa viimeistään 10 kalenteripäivänä työsuhteen päättymisestä laskien.

Luottamusmieskorvaus Luottamusmieskorvaus on 1.5.2018 alkaen 21€/kk (50 työntekijää ja alle) ja 31€/kk (yli 50 työntekijää).

Lähde: PAM

bottom of page