top of page

Mitä tekee Golfliiton tuore kenttäasiantuntija Jari Koivusalo?

Suomen Golfliitto palkkasi alkuvuodesta leipiinsä kenttäasiantuntijan tittelillä työskentelevän Jari Koivusalon, joka on monelle tuttu muun muassa Katinkullasta. Mutta mikä on kenttäasiantuntija ja miten juuri sinun kentälläsi voidaan hyödyntää tätä uutta palvelua?

Jari Koivusalo, mikä on kenttäasiantuntija?

Kenttäasiantuntija on Golfliitossa henkilö, jonka päävastuualueen muodostavat kenttäasiat.

Kerro hieman itsestäsi: Minkälaisen polun olet kulkenut tullaksesi Golfliiton kenttäasiantuntijaksi?

Ammatillinen koulutukseni on kulkenut liikunnallisissa merkeissä, Vierumäeltä liikunnanohjaajaksi ja Jyväskylästä liikuntatieteiden maisteriksi. Työurani aloitin Golfliiton koulutus- ja valmennuspäällikkönä 1990 ja vuonna 1995 siirryin Katinkulta Golfin toimitusjohtajaksi ja proksi. Siinä tehtävässä toimin lähes 23 vuoden ajan. Tosin yhden vuoden asuimme perheeni kanssa Edinburghissa, Skotlannissa ja suoritin golfkenttäarkkitehtuuritutkinnon, MSc in Golf Course Architecture. Oman toimen ohella olen kouluttanut golfvalmentajia ja -tuomareita sekä toiminut tuomarina kaiken tasoisissa Suomessa järjestetyissä golfkilpailuissa.

Kenttäasioilla on keskeinen osa golfkentän toimitusjohtajan työssä. Tätä kautta niistä on kertynyt laaja kokemus 23 vuoden aikana. Kotikenttäni organisaatiouudistuksissa sain vastatakseni myös kenttämestarin tehtävät. Lähdin vahvistamaan alan osaamista ja opiskelin golfkenttämestarin erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa Kainuun Ammattiopistossa ja valmistuin keväällä 2017. Liiton kenttäasiantuntijan hakuilmoitus herätti kiinnostukseni, hain tehtävään, valittiin ja työt on saatu alkuun.

Mitkä tehtävät tai teemat ovat keskeisimpiä työssäsi?

Tehtäväkenttä on laaja. Osaamisen edistäminen kenttäasioissa golforganisaatioiden kaikilla tasoilla nousee vahvasti esille. Tätä työtä tehdään sekä lyhyemmällä että erityisesti pidemmällä tähtäimellä. Tarjotaan välineitä nykyisten toimijoiden kehittymiseen ja rakennetaan mahdollisimman vahva polku alalle kouluttautuville tulevaisuuden tekijöille.

Ympäristöasiat ovat Suomen golfkentillä hyvällä mallilla. Aina voidaan kuitenkin kehittyä ja ympäristötyö vaatiikin jatkuvaa huomiota. Faktojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen asianmukaista ja viiveetöntä tiedotusta varten on tärkeää. GEO-sertifikaattien hakeminen tulee saada käyntiin useammille kentille. GEO:n suomentaminen ja paikallistaminen on päätetty aloittaa, jotta tähän päästäisiin.

Mitkä kentänhoitoon tai golfkenttien ylläpitoon, kunnostamiseen tai rakentamiseen liittyvät asiat ovat sinulle mielenkiintoisimpia?

Koko golfala on erittäin mielenkiintoinen tehtäväkenttä. Ylläpito, kunnostaminen ja rakentaminen sisältävät kaikki paljon mielenkiintoisia asioita. Laadun aikaansaaminen ja parhaiden mahdollisten olosuhteiden tarjoaminen pelaajille päivittäin on kiehtovaa. Kentän virittäminen huippuunsa jotain tiettyä kilpailua varten on aina upeaa nähdä. Sitten tietysti tämä Suomen talvi: miten siitä selvitään aina kulloisissakin olosuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla ja miten saadaan kenttä toipumaan mahdollisimman hyvin ja nopeasti vakavistakin vaurioista. Haasteet kiinnostavat.

Rakentamisessa kiinnostaa jo koulutustaustastanikin vuoksi kenttien suunnittelu ja se valtava haaste, mikä liittyy suunnitelmien toteuttamiseen. Mukaeltu sanonta: ”Hyvin suunniteltu ei ole vielä yhtään tehty”, pätee erityisen hyvin golfkenttärakentamisessa. Miten saadaan paras lopputulos aikaiseksi. Tässä on vahva kehittämisen paikka.

Mitä uusia tai yllättäviä asioita on tullut vastaan ensimmäisen kevään aikana?

Olen tavannut paljon vuosien varrella tutuksi tulleita kenttämestareita ja kentänhoitajia. On ollut upeata tutustua myös nuorempaan polveen ja huomata, miten hienosti he ovat kouluttautuneet ja liikkuneet kansainvälisissä piireissä. Yllättäviä asioita ei varsinaisesti ole tullut, mutta uutta on koko ajan kuitenkin oppinut.

Mitä projekteja on käynnissä? Mitä uutta golfkentänhoidossa on odotettavissa lähitulevaisuudessa?

Tärkeä projekti on GEO:n kansallistaminen ja kääntäminen. Sen suomentaminen on tietysti uutta. Kenttäasioiden jatkuvampi esillä oleminen liiton medioissa tulee näkymään. Koulutusasioita viedään koko ajan eteenpäin ja tulokset näkyvät sekä lähitulevaisuudessa ja myös pidemmällä tähtäimellä.

Mikä on golfkentänhoidon asiantuntijaverkosto?

Jo aikaisemmin seuroille tehdyissä kyselyissä on tullut esille tarve asiantuntija-avulle kenttäasioissa. Tähän on vastattu rekrytoimalla tunnettuja osaajia alalta ja he toimivat oto-periaatteella. Prosessi on vielä kesken, mutta ensimmäisenä kenttäkehittäjänä on jo aloittanut Janne Lehto Hirsalasta. Periaatteena on, että kentät saavat itse valita käyttävätkö he tätä palvelua ja myös sen, kenen kenttäkehittäjän palveluja käyttävät. Palvelu on maksullista ja kenttäkäynnistä peritään 350 €.

Kerro vielä, miten kenttämestari pystyy parhaiten hyötymään kenttäasiantuntijasta?

Kannattaa olla aktiivinen ja tuoda esille omat ideat ja tarpeet asioiden kehittämiseksi. Viedään asioita yhdessä eteenpäin.

Mitä muuta haluaisit kertoa?

Olen jo ollut yhteydessä useisiin kenttämestareihin ja tavoitteena on tavoittaa kaikkien kenttien kenttäasioista vastaavat kesän aikana. Jos ette ole vielä vastanneet talvituho- ja sammalkyselyyn, laittakaahan vastausta tulemaan.

Ollaan kuulolla ja nähdään! Hyvää golfkesän jatkoa!

bottom of page