top of page

R&A:n Golf Course 2030 -aloite tähtää kestävämpään golfkentänhoitoon

Golf Course 2030 on The R&A:n aloite, joka kannustaa osallistumaan yhteiseen työhön. Se on eräänlainen ideapaketti, jonka avulla kentät pystyvät toimimaan paremmin ympäristön ehdoilla.

Steve Isaac R&A:sta kertoi eurooppalaisten kentänhoitajien seminaarissa Bulgariassa helmikuussa järjestön omasta Golf Course 2030 -projektista, joka on globaali visio joustavasta ja golfkenttien kuntoa ja johtamista vahvistavasta tulevaisuuden kuvasta. Projekti on yhteinen kaikille golfalan sidosryhmille, kuten kentänhoitajille, kenttäyhtiöille, golfseuroille, osakkaille, golfarkkitehdeille ja muille ammattilaisille ja sitoutuneille tekijöille, mutta myös pelaajille, viranomaisille, ulkopuolisille tekijöille, medialle ja voittoa tavoittelemattomille järjestöille.

Tulevaisuuden haasteina Isaac luetteli ympäristön, säädökset sekä resurssien riittävyyden ja saatavuuden. Haasteet ovat erilaisia ympäri maailmaa ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa on vaikeuksia saada kunnollista hiekkaa golfkenttien pohjien rakentamiseen. Muita ongelmallisia resursseja ovat esimerkiksi ravinteet, vesi ja työvoima.

Jos teknologia ei pysy kehityksen mukana, eivät kentät välttämättä pysty vastaamaan kasvaviin haasteisiin. Voidaanko uudella teknologialla korvata olemassa oleva teknologia riittävän nopeasti? Suurin haaste ei kuitenkaan ole teknologia vaan asenteet golfkenttiä kohtaan. Vuonna 2030 ei ehkä pystytä tekemään ja ylläpitämään yhtä hienoja kenttiä kuin nykyisin, sanoo Isaac.

Miten vuoteen 2030 pitäisi lähteä etenemään? Johtamisen kehittäminen, käytännön harjoittelu, tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa. Varsinkin koulutukseen pitää panostaa ja ammattitaitoisia kentänhoitajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Apua tavoitteiden saavuttamiseen saadaan jo olemassa olevista ohjelmista, kehitykseen mukautumisesta, innovaatioista, teknologiasta ja käytöksen ja asenteiden muuttamisesta.

Golf Course 2030 -aloitteen kautta on saavutettavissa kehityksen kannalta tärkeässä roolissa oleva kentänhoitajan ammatin arvostaminen. Tässä oleellista on koulutukseen sitoutuminen, jossa R&A auttaa oman stipendiohjelmansa kautta.

R&A:n stipendiohjelma

R&A:n Wendy Cole kertoi edustamansa organisaation tarjoamasta stipendiohjelmasta, jota voidaan pitää eräänlaisena lisäosana kansallisiin kentänhoidon koulutusohjelmiin, joita Suomessa tarjoavat Hämeen ammatti-instituutti HAMI Lepaalla ja Kainuun ammattiopisto KAO Kajaanissa. Yhdestä kiinalaisopiskelijasta alkanut ohjelma on tarjonnut koulutusta 310 opiskelijalle 30 eri maasta ja tukee niin koko- kuin osa-aikaista opiskelua.

Stipendiohjelman tarkoituksena on edistää kentänhoitajien osaamista, koska korkealle koulutettuja ja osaavia kentänhoitajia tarvitaan pitämään golfkentät tulevaisuuden kannalta hyvässä kunnossa. Stipendiohjelmassa opiskelevalla on mahdollisuus työskennellä The Open Championshipissä ja sen valmistelussa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena myös muihin turnauksiin, kuten naisten British Openiin.

Isossa-Britanniassa on vaikeuksia saada kunnollista hiekkaa golfkenttien pohjien rakentamiseen.

bottom of page