top of page

Missä mennään Hollannin Green Dealin kanssa?

Syykuussa 2013 Alankomaiden viranomaiset määräsivät, että marraskuussa 2017 kaikkien kasvinsuojeluaineiden käyttö kielletään urheilunurmilla EU-direktiivillä 2009/128/EC. Syiksi viranomaiset määrittelivät veden laadun, luonnon monimuotoisuuden ja aineille altistumisen haitat. Maan kentänhoitajayhdistyksen puheenjohtaja Koert Donkers esitelmöi asiasta eurooppalaisten kentänhoitajien yhteisessä konferenssissa Bulgariassa helmikuussa 2018.

Alankomaissa taistellaan ihan omanlaistensa haasteiden kanssa. Maa on alavaa, joten merenpinta on korkealla. Lisäksi maan halki kulkee Saksasta Atlanttiin laskevia jokia. Veden rooli on maassa ollut aina tärkeä, mikä näkyy muun muassa maan menestyksessä pikaluistelussa. Luistelu voi parhaimmillaan olla tehokas liikkumisen muotoa ja Donkersin mukaan tehokkuudesta on tehtävä myös kestävää.

Alankomaissa on noin 250 golfkenttää, jotka saivat varmasti iloita, kun golfkentille saatiin jatkoaikaa kasvinsuojeluaineiden käytölle. Tilapäinen jatkoaika myönnettiin vuoteen 2020 asti, mutta kenttien täytyy sinä aikana tehdä selkeitä toimia kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämiseksi.

Erilaisia aineita oli liikaa ja joukossa oli myös jo kiellettyjä aineita.

Jatkoaika myönnettiin lokakuussa 2015, kun golfkentät ilmoittivat, etteivät pysty säilyttämään tarvittavaa laatutasoa, jos kasvinsuojeluaineiden käyttö joudutaan lopettamaan liian nopealla aikataululla. Jatkoaikaa varten perustettiin eri osapuolten, kuten kansallisen golfliiton ja golfomistajien yhdistyksen kanssa Green Deal.

Green Dealia varten oli palattava perusasioihin: Miksi kasvinsuojeluaineita käytetään? Ensisijaisesti pelialustojen laadun takaamiseksi. Tämä herätti seuraavan peruskysymyksen: Mitä on laatu? Se määriteltiin kenttien parhaiden käytäntöjen kautta.

Vuosina 2015-2016 tehtiin kentille kysely, mitä aineita kentillä käytetään. Kentistä 77,4 prosenttia vastasi ja käytettäviä aineita löytyi kaikkiaan 67 erilaista. Tulos ei miellyttänyt, koska erilaisia aineita oli liikaa ja joukossa oli myös jo kiellettyjä aineita – joko vahingossa tai tarkoituksella. Tällä hetkellä käynnissä on myös muita – esimerkiksi veteen ja maaperään liittyviä – tutkimuksia.

Torjunta-aineiden käyttöön tarvitaan lupa ja lupaa varten pitää kerätä pisteitä. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että kehitystä on tapahtunut mutta monen kentän täytyy vielä muuttaa tapojaan. Golfkentillä menee pääsääntöisesti ihan hyvin, mutta urheilukentillä on vielä työtä tehtävänä.

Parhaita käytäntöjä ja oppia jaetaan yksinkertaisten infoliuskojen avulla. Kuva Koert Jonkersin esityksestä.

Tanskan kentänhoitajayhdistyksen Martin Nilsson kertoi Donkersin esitelmän päätteeksi, että Tanskassa tietoja kentän torjunta-aineiden käytöstä ja muista ympäristöasioista antoivat aluksi kentänhoitajat mutta myöhemmin tiedonantovastuu siirrettiin kenttäyhtiöiden hallituksille, koska hallitusten jäsenet ovat itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, mitä kentillä tapahtuu ja näin he pysyvät kärryillä, missä mennään ja jaettava tieto on varmemmin oikeaa.

Kuva Koert Jonkersin esityksestä.

Green Deal tiivistetysti:

  • Tilapäinen jatkoaika kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käytölle

  • Pitää näyttää voimakasta vähennystä kasvinsuojeluaineiden käytössä

  • Innovaatioita: pullonkaulojen etsiminen ja ratkaisujen löytäminen

Toimintasuunnitelma

  • Ongelman kohtaaminen: miksi kasvinsuojeluaineita tarvitaan?

  • Kenttien ja pelaamisen laatukäsityksen määritteleminen

  • Tarvittavien innovaatioiden tunnistaminen

  • Parhaiden käytäntöjen jakaminen: takaisin perusteisiin/vähemmän on enemmän

  • Omavalvontasuunnitelman kehittäminen

  • Tutkimusten vaikutus

  • Opintosuunnitelman päivittäminen

bottom of page