top of page

Vastuullisen golfin tuki ja tunnustus

GEO:n eli Golf Environment Organizationin toiminnanjohtaja Jonathan Smith kertoi eurooppalaisten kentänhoitajien yhteisessä konferenssissa Bulgariassa helmikuussa 2018 edelleen kehittyvästä OnCourse-alustasta. Jonathan Smith esiintyi myös golfin toimialapäivillä Seinäjoella marraskuussa. Smith puhui suomalaisille golfammattilaisille golfkenttien ympäristöasioista yleisesti ja kertoi GEO:n kahdesta eri ohjelmasta, eli golfkenttien OnCourse-tukiohjelmasta ja GEO-sertifikaatista.

GEO:n toiminnanjohtaja Jonathan Smith esiintyi suomalaisille golfalan ammattilaisille Seinäjoella golfin toimialapäivillä marraskuussa.

OnCourse on täysin verkkopohjainen ohjelma, jonka käyttäminen ei vaadi byrokratiaa. Kirjautuminen kestää pari minuuttia, minkä jälkeen pääsee ilmaiseksi käyttämään ohjelmaa. OnCoursessa jaetaan parhaita toimintatapoja muilta kentiltä sekä ideoita, miten asiat voisi tehdä paremmin. Ohjelmaan voi myös tallentaa omia avainlukujaan ja ensi vuonna julkaistavan uuden osan myötä pääsee myös vertaamaan omia lukujaan muihin. Ohjelman automaattiset työkalut auttavat jakamaan omia tarinoita. Ohjelman työkalut tekevät myös sääntelyn helpommaksi.

Helppokäyttöinen OnCourse on käytännöllinen, ja sen sisältö on jaettu kolmeen osioon: luonto, resurssit, yhteisö. Luonto-osa jakautuu tarkemmin luonnon monimuotoisuuteen ja eläimistöön, nurmenhoitoon sekä saastuttamisen estämiseen. Resurssiosa sisältää veden, energian ja materiaalit. Yhteisöosiossa käsitellään golfyhtiön työntekijöitä ja golfareita, viestintää sekä golfyhteisön vaikutusta lähialueen ihmisiin ja muihin yhteisöihin ja yrityksiin.

Yhä useampi ihminen on kiinnostunut siitä, miten yritykset huolehtivat ympäristöasioista.

Alustaan syötettävät tärkeimmät luvut tuottavat koko alalle hyödyllistä tietoa, johon yksittäiset kentät voivat verrata omaa toimintaansa. OnCourse kertoo myös todellisia tarinoita kentiltä ja sitä voikin kuvata kestävästi toimivien golfkenttien ”Pinterestiksi”.

OnCoursessa mukana oleminen ja kentän parhaiden käytäntöjen jakaminen kaikille kiinnostuneille on hyvä tapa myydä yhteistyökumppanuuksia ympäristöasioista kiinnostuneille yrityksille paikallisesti. OnCoursen tämän hetkiset yksitoista kumppanimaata ovat Ruotsi, Portugali, Islanti, Englanti, Italia, Etelä-Afrikka, Kiina, Sveitsi, Hollanti, Skotlanti ja Belgia, joista osassa kentät saavat OnCoursen käytöstä alennusta ja osassa kansallinen golfliitto maksaa kaikkien oman maan mukana olevien kenttien kulut.

OnCourse-alustassa on uusi työkalu luonnon monimuotoisuustietojen lisäämiseksi kentän omaan tietokantaan. Oman kentän luonnon monimuotoisuustietoisuuden lisääminen avaa mahdollisuuksia yhteistyöhön paikallisten luontotoimijoiden kanssa. Alustasta löytyy myös hiilidioksidilaskuri ja se tarjoaa raportteja myös liiketaloudellisista näkökulmista.

Http://getoncourse.golf tarjoaa muu muassa esimerkkejä ja tarinoita onnistumisista muilta kentiltä ympäri maailman. Kuvakaappaus.

OnCourse-alusta on räätälöity paikalliseksi muun muassa Sveitsissä

Sveitsin kentänhoitajayhdistyksen David Bily kertoi Bulgariassa OnCourse-alustan paikallisesta räätälöinnistä Sveitsissä. Alusta on käännetty paikalliskielelle ja paikallinen tuki ja paikallisosaaminen on omalle maalle suunnitellussa alustassa parempi kuin kansainvälisessä versiossa.

Kansalliset kriteerit vaihtelevat, joten kansainvälisessä versiossa ei ole mahdollista tarjota yhtä kattavaa tukea. Jokainen maa tietää itse parhaiten, mitä pitää huomioida ja mistä saa lisää informaatiota ja tukea.

OnCourse-alusta käännetään suomeksi arviolta vuoden 2019 alkupuolella ja sinne lisätään Suomelle sopivia, alueellisia tietoja ja viranomaisohjeita. OnCourse-sivuston highlights-osaan voi lisätä kenttien yksittäisiä projekteja ja toimintamalleja, joita ei muualla jaeta. Highlights-osassa on jo joitain suomalaisia esimerkkejä Hirsalasta ja Nordcenteristä. GEO myös jakaa highlights-osion tarinoita aktiivisesti esimerkiksi Twitterissä (@sustainable.golf).

Golfkenttien sertifikaattien lisäksi GEO jakaa henkilökohtaista tunnustusta myös yksittäisille tekijöille. Kuva Jonathan Smithin esityksestä Seinäjoella 22.11.2018.

Pitkän aikavälin arvo

Pidemmällä aikavälillä OnCoursen käytön kautta kentänhoitoyhdistykset voivat tiedostaa toiminnan tärkeyden ja ymmärtää alaa koskevat uhat. Golfilla on imago-ongelma, joka monin paikoin perustuu virheelliseen kuvaan golfin ympäristövaikutuksista. Kattavasti kerätyn datan avulla nämä mielikuvavääristymät voidaan korjata.

OnCoursen avulla voidaan helposti jakaa kenttien parhaita käytäntöjä, joista muut kentät voivat ottaa oppia ja kehittää niitä edelleen ja muokata omalle kentälle sopiviksi. Se on myös vertailutyökalu, jonka avulla voi verrata oman kentän toimintaa muihin kenttiin ja keskiarvoihin. OnCourse helpottaa kenttiä ymmärtämään paikallisia määräyksiä ja lakeja sekä kannustaa jatkuvaan keskusteluun.

Alusta tarjoaa raportteja myös liiketaloudellisista näkökulmista.

Julie Duffus kansainvälisestä Olympiakomiteasta (IOC) on kommentoinut OnCoursen ja GEO:n olevan keskeisiä osia merkittävässä aloitteessa golfissa ja että ne sopivat hyvin yhteen IOC:n vastuullisuustoimien kanssa. Duffusin mielestä on hienoa nähdä golfin kaltaisen olympiaurheilulajin nousevan esille näin yhteisöllisellä ja uskottavalla tavalla. Kansainvälisen golfliiton (IGF) toiminnanjohtaja Antony Scanlon on puolestaan kuvaillut OnCoursen olevan elintärkeää golfin pyrkimyksissä olla kestävän urheilun johtavassa asemassa. YK:n ympäristöohjelma UNEP kuvailee golfin olevan ainutlaatuisessa asemassa merkittävien ympäristöhyötyjen ja tuomiseksi miljoonien ihmisten tietoon ympäri maailmaa, ja että GEO auttaa koko toimialaa nopeuttamaan golfin kestävää kehitystä ja viestimään siitä paremmin.

Maineella on merkitystä

Smithin mukaan kestävä kehitys muuttuu jatkuvasti vahvemmaksi ajuriksi yhteiskunnassa. Se on nykyään osa sitä, miten yhteiskunnan pitää elää. Yhä useampi ihminen on kiinnostunut siitä, miten yritykset huolehtivat ympäristöasioista. Myös hallinnollisten tahojen odotukset ympäristöystävällisyyden suhteen ovat kasvaneet. Ilmastonmuutos muuttaa golfkenttien perinteisiä tapoja toimia. Keväät ja syksyt muuttuvat erilaisiksi, ja esimerkiksi kuivuus ja tulvat ovat tavallisempia alueilla, joilla niitä ei aiemmin ole ollut.

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat poikkeukselliset sateet (2017) ja kuivuus (2018) tuovat haasteita kentänhoitoon.

Yritykset haluavat toimia monin tavoin vastuullisemmin kuin aiemmin. Esimerkiksi öljyala ei enää kiinnostaa nuorisoa, koska sitä ei nähdä pitkäikäisenä työmahdollisuutena. Yritykset pohtivatkin, kuinka ympäristöasiat saisi integroitua oikeasti osaksi toimintaa, eikä vain ulkoiseksi ja irralliseksi osaksi varsinaisen toiminnan sivussa.

Golfkentillä ympäristöasiat ovat melko hyvin, mutta se ei näytä siltä ulospäin - varsinkaan maissa, joissa golfilla on elitistinen maine. WWF kampanjoi joitain vuosia sitten golfkenttiä vastaan virheellisellä datalla, jossa käytettiin muun muassa mainosta sloganilla ”par 200 000 puuta”, jolla viitattiin golfkenttien rakentamisen vuoksi hakattaviin puihin. Golfilla on hyvä mahdollisuus nousta edelläkävijäksi ympäristöasioissa, jos se onnistuu korjaamaan virheelliset mielikuvat. Golfarit tietävätkin itse, että golf on hyväksi luonnolle ja ihmisille, ja golfilla on hieno tarina kerrottavana.

Miten golfklubit sitten voisivat viestiä näistä asioista paremmin? Ongelmia ainakin löytyy. Yksi haasteista on, että kieli ympäristöasioista puhuttaessa on haasteellista. Toisena haasteena on ollut, että golfklubeilla ympäristöasiat on saatettu kasata kenttämestarille, jolla ei ole välttämättä tarvittavaa osaamista ja resursseja esimerkiksi tiedottamiseen. Voi myös olla, ettei vastuuta anneta kenellekään, ja asiat jäävät leijumaan ilmaan. Ympäristöystävällisen toiminnan nähdään myös olevan kallista eikä sen nähdä tuovan tuottoja sijoituksille. Ehkäpä jokaisen golfyhteisön pitää pyrkiä löytämään omalle yleisölleen sopivat tavat viestiä tekemistään ympäristötoimista.

Myös datan mittaaminen ja kirjaaminen on tärkeää. Smith kertoi Seinäjoella, että esimerkiksi Espanjassa viranomaistahot olivat ilmoittaneet golfalalle, että sen pitää puolittaa vedenkäyttönsä. Espanjan golfliitto vetosi viranomaisiin, että golfala tarvitsee vettä. Kun viranomaiset kysyivät, kuinka paljon, ei Espanjan golfliitto osannut vastata, ja keskustelut loppuivat siihen. Hirsalan kenttämestari Janne Lehto kertoi yleisöstä, että kunta oli ollut häneen yhteydessä liittyen kentän läpi kulkevan ojan veden puhtauteen. Lehto pystyi hyvin nopeasti lähettämään kunnalle OnCourse-järjestelmään kerättyä mittausdataa ojan ja kentän vedestä, ja osoittaa datalla, että kentän vaikutus veden puhtauteen on myönteinen. Kunta päätyi lopulta kiittelemään Hirsalaa esimerkillisestä työstä ympäristön eteen.

Suomalaisista golfkentistä kymmenen on GEO:sertifioituja ja OnCourse-ohjelmaa käyttää 36 kenttää. GEO-sertifikaatti pitää uusia kolmen vuoden välein.

Aulanko Golf, Hämeenlinna – sertifioitu 2013, uusittu 2018

Golf Sarfvik, Kirkkonummi – sertifioitu 2014, uusittu 2017

Hill Side Golf & Country Club, Vihti – sertifioitu 2012, uusittu 2017

Hirsala Golf, Kirkkonummi – sertifioitu 2010, uusittu 2014 ja 2017

Karelia Golf, Kontionlahti – sertifioitu 2014

Kartanogolf, Joroinen – sertifoitu 2014

Master Golf, Espoo – sertifioitu 2012

Nordcenter Golf & Country Club, Raasepori – sertifioitu 2014, uusittu 2018

Pielis Golf, Nurmes – sertifoitu 2014

St. Laurence Golf, Lohja – sertifioitu 2017

Lue lisää: sustainable.golf

bottom of page