top of page

Golfkentänhoidon kehittäminen Suomessa

Suomalaiset kentänhoidon ammattilaiset kokoontuivat golfin toimialapäiville Seinäjoelle marraskuussa päivittämään tietojaan.

Golfliiton kenttäasiantuntijan Jari Koivusalon avaussanojen jälkeen Suomen golfkentänhoitajien yhdistyksen FGA:n puheenjohtaja Janne Lehto kertoi yhdistyksen toiminnasta ja yhteistyöstä muiden toimijoiden, kuten Golfliiton ja golfjohtajien yhdistyksen FGMA:n kanssa. Myös Hämeen ammattiopiston HAMI:n kanssa on suunnitelmia yhteistyön syventämisestä. FGA on myös mukana kevään toimialapäivillä, ja yhdistyksen oman kevään vuosikokouksen ja syksyn mestaruuskilpailujen yhteyteen pyritään luomaan laadukasta koulutusta. Tänä vuonna yhdistys on muun muassa sponsoroinut FGA:n jäsenten osallistumista tapahtumiin. FGA neuvottelee Ruotsin golfliiton SGA:n Göteborgin-seminaarin (12.-14.3.2019) järjestämiseen osallistumisesta. Seminaariin toivotaan mahdollisimman paljon vieraita myös Suomesta.

Tomi Laaksonen Berneriltä kertoi vierailustaan SGA:n järjestämään Göteborgin-seminaariin, jossa Penn Staten yliopiston tohtori John Kaminsky teki vaikutuksen. Tomi halusi tuoda nurmenhoidon tutkijan Kaminskyn myös Suomeen, mikä onnistuikin Bernerin omassa seminaarissa lokakuussa 2018. Palaute seminaarista on ollut todella hyvää. Hako Ground & Gardenin Jesse Kaan ja Petri Aaltonen kertoivat Toron Theodor Denchevin ja St. Andrew’sin kenttämestarin Gordon Moirin tuomisesta Suomeen. Aaltonen kertoi Hakon olevan mielellään mukana avustamassa erilaisten seminaarien järjestämisessä.

Puhu vähän, näytä hyvin, teetä eniten ja anna positiivista palautetta.

Koivusalo kertoi kentänhoidon koulutuksesta, jota Suomessa tarjotaan Kajaanissa (KAO) ja Hämeenlinnassa (HAMI). Koulutusta on mahdollista saada myös ulkomailla, ja moni opiskelija sisällyttääkin opintoihinsa jakson jollain ulkomaisella kentällä tai koulussa. Myös työssäoppiminen on keskeinen tapa oppia kentänhoitoa, ja jokainen kenttä myös perehdyttää työntekijät kattavasti näiden työtehtäviin. Perusteellinen perehdyttäminen ja työssä opettaminen vaativat kouluttajalta tai esimieheltä pedagogisia taitoja, mutta ohjeella ”puhu vähän, näytä hyvin, teetä eniten ja anna positiivista palautetta” pääse jo aika pitkälle, jos asia muuten on tuttu. Golfalan oppilaitokset, maahantuojat, yritykset, järjestöt ja kentät toteuttavat erilaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia, mikä onkin erittäin tärkeää osaamisen ja tietojen pitämisessä ajantasaisina.

Tiedolla johtaminen on tärkeä osa Suomen Golfliiton tekemisessä, ja SGL tukeekin Sterfiä noin 30000 eurolla vuodessa. Sterfin tutkimusten käytettävyyttä edistetään muun muassa kääntämällä Sterfin tuottamia materiaaleja.

Verkostoituminen on tärkeä osa oman osaamisen kehittämisessä. Tähän hyviä mahdollisuuksia tarjoavat erilaiset tapahtumat, kuten toimialapäivät ja seminaarit. Kansainvälistyminen on myös hyvä tapa kehittää osaamista esimerkiksi osallistumalla kansainvälisiin koulutuksiin ja tapahtumiin, vierailemalla kansainvälisissä kohteissa ja tapahtumissa, tekemällä työharjoittelujaksoja ulkomailla ja helpoimmillaan ihan vaan seuraamalla kansainvälisiä julkaisua vaikkapa sosiaalisessa mediassa.

bottom of page