top of page

FEGGA:lta: Kehittymistä koulutuksen kautta

Kausi 2019 tuntuu menneen ohi vauhdilla. En tiedä, onko kyseessä jokin ikäasia vai onko tämä vuosi ollut vain niin poikkeuksellisen kiireinen, että kuin huomaamatta viikot ovat vaihtuneet kuukausiksi ja ennen kuin huomaammekaan, on jo joulu.

Kun tarkastelen kaikkea, mitä Euroopassa tapahtuu, yksi näkökulma on kansallisten kentänhoitajayhdistysten tarjoama koulutus. Koulutusten tarjonta ja toteutus on ollut todella laadukasta, ja kun vierailen kentillä tai katson turnauksia televisiosta, kentänhoidon laatu tuntuu paranevan vuosi vuodelta ja kentänhoitotiimien työ saa entistä paremmin tunnustusta. Tästä huolimatta emme voi alkaa omahyväisiksi, vaan meidän täytyy edelleen keskittyä kaikilla osa-alueilla. Golfareiden odotukset eivät ole koskaan olleet näin korkealla ja ne kasvavat edelleen. Meidän täytyykin hyödyntää ammatillista osaamistamme analysoidessamme tätä kehitystä, jotta pystymme parhaalla mahdollisella tavalla johtamaan kenttiä ja ihmisiä. Omasta mielestäni näistä tärkeämpi on ihmiset ja etenkin viestintä on sellainen alue, jossa meidän täytyy pyrkiä tulemaan paremmiksi koulutuksen avulla.

Kenttämestarin työstä on ehdottomasti tullut aiempaa vaativampaa golfareiden kasvavien odotusten myötä - unohtamatta kentänhoidon muuttuvia vaatimuksia kestävän kentänhoidon suhteen. Kyseessä ei välttämättä ole huono asia, mutta muuttuva toimintaympäristö tuo lisää vaatimuksia työhön. En epäile yhtään, etteikö viestintä olisi sellainen aihe, jonka osalta tarvitaan lisää koulutusta näiden haasteiden parissa selviämiseen. Liian moni odottaa, että pääsee vastuulliseen tehtävään ja vasta sitten alkaa ajatella, että no niin, nytpä tarvitseekin opetella se ja se taito, vaikka kaikki tarvittavat taidot pitäisi opetella ja hallita jo ennen kuin astuu tällaiseen tehtävään.

FEGGA (Federation of European Golf Greenkeeper Associations) on suunnitellut uudenlaisia kouluttautumismahdollisuuksia kentänhoidon auttamiseen ja tukemiseen varsinkin sellaisten asioiden parissa, joita kentänhoitaja kohtaa omassa työssään golfalalla. On mielenkiintoista, että golfissa on todella alettu ottaa kentänhoitoa alana enemmän tosissaan.

Etenkin viestintä on sellainen alue, jossa meidän täytyy pyrkiä tulemaan paremmiksi koulutuksen avulla.

Kun tätä kaikkea miettii, mieleeni tulee tutkimusten tekeminen. FEGGA on jo jonkin aikaa pyrkinyt lisäämään tutkimusten määrää etenkin kentänhoidossa tapahtuvien muutosten ja kestävän kentänhoidon suhteen. Tarvitsemme uusia työkaluja ja yksi arvokas työkalu on etenkin tulevaisuuden kentänhoitotapoihin keskittyvä merkityksellinen tutkimus. Vuoden 2018 alussa R&A käynnisti Golf Course 2030 -aloitteen.

FEGGA on hyvin läheisesti R&A:n kanssa työstänyt Golf Course 2030 -strategiaa, josta on paljon hyötyä golfille ja etenkin kentänhoitoalalle. Onkin tärkeää olla mukana tärkeässä roolissa tässä projektissa. Yksi tästä työstä saatu tärkeä osoitus on FEGGA:n ja R&A:n Amsterdamissa yhdessä pitämä työpaja, jossa tarkasteltiin Euroopassa tehtäviä tutkimuksia. Työpaja keskittyi etenkin siihen, miten tutkimusta voidaan parantaa ja tehdä alueellisemmaksi, jotta saataisiin elävän elämän hyödynnettäviä malleja kaikkien kentänhoitajien ja golfkenttien käyttöön. Työpajassa alettiin työstää kahden uuden tutkimuskeskuksen perustamista, yhden keskiseen ja toisen eteläiseen Eurooppaan.

Group photo from the FEGGA/R&A Pioneering Research Workshop. Stefan Nilsson represented the Scandinavian Region.

Ryhmävalokuva FEGGA:n ja R&A:n yhteisestä tutkimustyöpajasta. Pohjoismaita edusti Stefan Nilsson.

Vuosien varrella FEGGA on tullut tutuksi sen tarjoamista kouluttautumismahdollisuuksista kentänhoitajille. Suomi on hyötynyt tästä valtavasti, kun lukuisia kentänhoitajianne on saanut tästä apua urakehityksilleen. Tämän myötä olemme työskennelleet uusien ohjelmien parissa. Ohjelmat tarjoavat hyviä opiskelumahdollisuuksia kentänhoitajille urapolkujensa eri vaiheissa. Yksi näistä uusista ohjelmista on nimeltään Don Harradine Turf Experience Academy, virallisesti Don Harradine Memorial Trophy. FEGGA työskentelee yhdessä nykyisten ja tulevien FEGGA:n ja Harradinen kumppanien kanssa tämän tapahtuman käynnistämiseksi. Kyseessä on viikon mittainen, ”kädet savessa” -koulutus FEGGA:n jäsenmaiden kentänhoitajille ja mukana on ajantasaista koulutusta kumppaneiltamme ja muilta ammattilaisilta. Projekti on lähes valmis julkaistavaksi, joten pitäkää silmänne auki pian julkaistavaa lisätietoa varten.

Nyt kun siirrymme vuoteen 2020, on aika tehdä suunnitelmia itseämme varten, joten miksi emme asettaisi tavoitteita omaa urakehitystämme ajatellen. Tee tulevasta vuodesta oman koulutusprofiilisi ja nykyisten heikkouksiesi arvioimisen vuosi. Haasta itsesi tekemään muutoksia, jotka kehittävät heikkouksiasi, jotta sinusta voisi tulla entistäkin pätevämpi työssäsi. Näin saat enemmän turvaa ja itseluottamusta huolimatta siitä, millä tasolla kentänhoitajana työskentelet.

Hyvää uutta vuotta!

Dean Cleaver, FEGGA

bottom of page