top of page

PERUTTU!!! FGA:n ylimääräinen kokous 8.4.2020 klo 16.00 Hirsala Golf


SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS–FGA ry

FINNISH GREENKEEPERS’ ASSOCIATION RY

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS PERUTTU KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSI JA JÄRJESTETÄÄN MYÖHEMMIN TIEDOTETTAVANA AJANKOHTANA!

YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA – 8.4.2020 klo 16.00 Hirsala Golf

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Päätetään FGA:n hallituksen esityksen perusteella henkilön Esa Hukkanen kunniajäsenyydestä

5. Käsitellään hallituksen sääntömuutosehdotukset sääntöjen kohtiin 4 ja 7

  • 4 § Yhdistyksen jäsenet

Kenttäjäsen:

Kenttäjäseneksi voidaan hyväksyä golfyhtiö, joka harjoittaa golfkentänhoitoa. Yhtiö voi ilmoittaa jäseneksi aktiivisen henkilökuntansa. Heidät liitetään työnimikkeen mukaan oikeaan jäsenluokkaan. (kuten yllä mainituissa A- ja B-jäsen kohdissa mainitaan)

  • 7 § Jäsenmaksut

Vanha kohta:

"- Yhdistyksen vuosikokous päättää liittymis- ja jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella.

- A-, B-, C-, D- ja E-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut.

- Kunnia- ja vapaajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.’’

Uusi kohta:

" - Yhdistyksen vuosikokous päättää liittymis- ja jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella.

- A-, B-, C-, D- ja E-jäsenillä sekä kenttä- ja kannatusjäsenillä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut.

- Kunnia- ja vapaajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.’’

6. Päätetään Kenttäjäsenen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle

Hallituksen esitys kenttäjäsenen jäsenmaksuksi vuodelle 2020.

Jäsenmaksu sidotaan kenttäyhtiön liikevaihtoon.

Kun kenttäyhtiön liikevaihto on,

  • Alle 500 000€, jäsenmaksun suuruus on 150€

  • 500 000€ - 1 milj €, jäsenmaksun suuruus on 300€

  • Yli 1 milj €, jäsenmaksun suuruus on 450€

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

bottom of page