top of page

Ajattele kestävästi! 4 syytä valita vermikomposti epäorgaanisten lannoitteiden sijaan

Maaperän rakenne

Kemialliset lannoitteet tuhoavat maaperän rakennetta:

 • Epäorgaaniset lannoitteet sisältävät happoja, mukaan lukien rikkiä ja vetykloridia. Nämä kyseiset aineet hajottavat maaperässä olevat paakut, jotka tekevät maaperästä löysän ja antavat sille luonteenomaista viskositeettiä.

 • Näiden sitovien komponenttien tuhoamisen tuloksena maaperä tiivistyy ja sen pinta kuorettuu, joka puolestaan estää sadeveden imeytymisen ylempään viljelyskelpoiseen kerrostumaan.

Maaperän mikro-organismit

Mineraalilannoite estää maaperässä elävien mikro-organismien aktiivisuutta:

 • Ne muuttavat maaperän happamuuden pH-arvoja, joka puolestaan johtaa maaperässä elävien mikro-organismien muuttumiseen. Tavallinen maaperän pieneliökasvusto on perusedellytys sille, että kasveilla on hyvä luonnollinen immuniteetti eri kasvitauteja vastaan.

 • Hyödylliset bakteerit ja sienet, jotka lisääntyvät terveessä maaperässä kasvien juurien ympärillä, tuottavat antibioottisia aineita, jotka tuhoavat monien kasvitautien taudinaiheuttajia.

 • Jos siis käytät kemiallisia lannoitteita, sinun on neutralisoitava niiden happamoittava vaikutus lisäämällä matokompostia ja/tai kalkkia maaperään.

 • On kaikkein taloudellisinta käyttää mineraalilannoitteita maaperässä, jotka sisältävät enemmän humusaineita.

 • Mineraalilannoitteen ja vermikompostin samanaikainen käyttö vahvistaa mikrobiologisten prosessien voimakkuutta, ja tämän tuloksena mineraaliaineet ja orgaaniset aineet lisääntyvät samanaikaisesti.

Pohjavesi

Merkittävä määrä mineraalilannoitteista huuhtoutuu pohjaveteen:

 • Vesiliukoiset lannoitteet hajoavat maaperään todella nopeasti. Koska kasvit pystyvät imemään itseensä vain rajoitetun määrän ravinteita kerralla, todella huomattava osa lannoitteesta päätyy pohjaveteen, vaikka käytetyllä lannoitteella olisikin pitkäaikainen vaikutus.

 • Samaan aikaan pohjavesi ei ole ainoa, joka tästä kärsii, vaan kemikaalit tunkeutuvat myös peruspohjan kerrostumaan. Tässä kerrostumassa ne reagoivat yhdessä saven kanssa, muodostaen vesitiiviitä muodostumia.

 • Tämän seurauksena taloudellinen hyöty laskee, maaperä heikentyy, ja kasvit eivät ole saaneet tarpeellisia ravinteita.

Vermikomposti auttaa vähentämään jätettä

 • Vermikompostin käytön uskotaan tarjoavan tavan tasapainottaa orgaanisen jätteen määrää merkittävästi, koska se muunnetaan valmiiksi lannoitteeksi. Vastaavaan lopputulokseen päästään kompostoinnilla, mutta kompostointi on runsaasti energiaa vaativa prosessi, ja kompostin lannoitearvon tiedetään olevan vermikompostia huonompi.

 • Sekä kompostointiin että vermikompostiin liittyy orgaanisen jätteen biologinen hajoaminen, jonka seurauksena syntyy tasapainoinen luonnonmukainen lannoite. Vermikomposti kuitenkin eroaa kaikista muista jätteenhallintaprosesseista - myös kompostoinnista - siinä, että jätteessä tapahtuvaa mikrobitoimintaa edesauttaa eläin, kastemato. Tämä johtuu siitä, että jäte altistuu tietyille bakteereille ja entsyymeille, joita kastematojen ruoansulatusjärjestelmässä on. Nämä bakteerit ja entsyymit eivät ole käytettävissä kompostoinnissa tai muissa biologisen hajoamisen prosesseissa, mikä tekee vermikompostista erityislaatuisen (Naseer Hussain ja Shahid A. Abbasi: Efficacy of the Vermicomposts of Different Organic Wastes as “Clean” Fertilizers: State-of-the-Art, 2018).

Lopputulos

Kemialliset lannoitteet tarjoavat kyllä lyhytkestoisia tuloksia, mutta pitkällä aikavälillä ne vahingoittavat maaperää, pohjavettä ja myös terveyttämme. Vermikomposti lisää kemiallisten lannoitteiden tehokkuutta, ja siksi se laskee niiden käyttöä 20–30 %, samalla kun typen ja fosforin assimilaation kerroin kasvaa.

Vermikomposti sen sijaan parantaa maaperää:

 • kyllästämällä maaperää kasvien kannalta suotuisassa muodossa olevilla ravinteilla;

 • ehkäisemällä kasvitauteja johtuen sen sisältämistä antibioottisista bakteereista;

 • löyhentämällä ja lisäämällä veden läpäisevyyttä.

Vermikomposti on ympäristöystävällinen tapa lannoittaa kasveja. On siis todellakin tärkeää, mistä kasvit saavat tarvitsemansa ravinteet.

GROWO tarjoaa vermikompostia käyttäjäystävällisenä nestemäisenä uutteena, jota voidaan käyttää monissa eri käyttökohteissa.

Lue lisää GROWO:sta

bottom of page