top of page

Kutsu: FGA:n vuosikokous ja kevätkoulutus ke 9.3.2022


FGA järjestää kevätkoulutuksen Webinaarimuotoisena keskiviikkona 9.3.2022 klo 12.30 - 18.00. Koulutuksen aiheena on Talvituhoista toipuminen ja kaikkien webinaarien esiintyjien puheenvuorot keskittyvät kyseisen aiheen käsittelyyn.


Koulutuksen ohjelma

 • Klo 12.45 - 13.30 Symbio

 • Klo 13.30 - 14.15 Olaf Bos, Barenbrug - “The puzzle of grass” How to put the puzzle parts on the right spot.

 • Klo 14.15 - 15.00 Saila Innanen, Berner - ''Kasvuun lähdön tukeminen keväällä''

 • Klo 15.00 - 15.30 Paneelikeskustelu - Kevään kentänhoidolliset toimenpiteet talvituhoista toipumiseen

 • Klo 15.30 - 16.30 Eric Watkins, Minnesota Univeristy - "New approaches to studying winter stresses of turfgrass"'

 • Klo 16.30 - 17.30 Trygve Aamlid, STERF -

 • Klo 17.30 - 18.00 FGA:n uusien kumppaneiden esittäytyminen - Keljon Konehuolto Oy & Hyvinkään Tieluiska Oy

 • Klo 18.00 -> Yhdistyksen vuosikokous


Koulutuksen jälkeen järjestetään Suomen golfkentänhoitajien yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 9.3.2022 klo 18.00 alkaen Hirsala Golfissa sekä Teamsin välityksellä. Jotta kokous voidaan järjestää COVID-19 tilanne huomioiden, pyydämme, että paikalle Hirsalaan eivät saapuisi muut kuin kokouksen järjestämisen kannalta välttämättömät henkilöt.


llmoittautuminen molempiin tapahtumiin tapahtuu alla olevan linkin kautta.


HUOM! Linkki Teams-kokoukseen tulee ilmoittautumisessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen!


ILMOITTAUDU TÄSTÄ!Tämän uutisen alta löydät liitteenä hallituksen ehdotuksen yhdistyksen uusista säännöistä koskien hallitustyöskentelyä. Ehdotettavat muutokset on kirjoitettu punaisella.VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA – 09.03.20211. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

 • Hallitus esittää kokouksen puhenjohtajaksi Kai Jylhää ja sihteeriksi Kasper Mäkelää


2. Valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa


3. Todetaan kokouksen laillisuus

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle FGA:n verkkosivuille nähtäväksi torstaina 17.2.2022


4. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä

 • Hallitus ehdottaa, että esitys ei aiheuta toimenpiteitä


5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 • Hallitus ehdottaa tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille


6. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

 • Hallitus ehdottaa toimintasuunnitelman hyväksymistä seuraavalle vuodelle


7. Käsitellään hallituksen ehdotus sääntömuutoksista koskien hallitustoimintaa.


Hallituksen ehdottaa sääntömuutosta kohtaan 8 § Hallinto:

Säännöt nyt kohdassa 8 § Hallinto:

 • Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, entinen puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

 • Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

 • Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään neljäksi peräkkäiseksi kaudeksi.

 • Puheenjohtajakauden päätyttyä puheenjohtaja jatkaa hallituksen jäsenenä yhden vuoden.

 • Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle vuosikokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

 • Hallituksen jäsenen on oltava hallitukseen valittaessa yhdistyksen Perus- tai Premium-jäsen.

 • Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja jäsensihteerin sekä rahastonhoitajan.

 • Sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana.

 • Lisäksi hallitus nimeää parhaaksi katsomallaan tavalla toimikunnat ja näille vastuuhenkilöt.

 • Toimikuntiin voivat kuulua myös hallitukseen kuulumattomat henkilöt.

 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoonkutsujan määräämänä aikana. Jos kaksi (2) hallituksen jäsentä vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla.

 • Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet läsnäolevien äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaalissa tai suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

 • Hallitus voi yhdistyksen palvelukseen ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

 • Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa

Hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi kohtaan 8 § Hallinto:

 • Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, entinen puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

 • Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

 • Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

 • Puheenjohtajakauden päätyttyä puheenjohtaja jatkaa hallituksen jäsenenä yhden vuoden.

 • Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle vuosikokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

 • Hallituksen jäsenen on oltava hallitukseen valittaessa yhdistyksen Perus- tai Premium-jäsen.

 • Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja jäsensihteerin sekä rahastonhoitajan.

 • Sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana.

 • Lisäksi hallitus nimeää parhaaksi katsomallaan tavalla toimikunnat ja näille vastuuhenkilöt.

 • Toimikuntiin voivat kuulua myös hallitukseen kuulumattomat henkilöt.

 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoonkutsujan määräämänä aikana. Jos kaksi (2) hallituksen jäsentä vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla.

 • Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet läsnäolevien äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaalissa tai suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

 • Hallitus voi yhdistyksen palvelukseen ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

 • Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa


8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle

 • Hallitus ehdottaa vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudeksi seuraavaa:

 • Premium-jäsenet 150€

 • Jäsenet 50€

 • Kunniajäsenet - ei jäsenmaksua


9. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

 • Hallitus ehdottaa tulo- ja menoarvion hyväksymistä

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

 • Hallitus ehdottaa hallituksen jäsenten määräksi kahdeksan jäsentä puheenjohtajan lisäksi.


11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

 • Kohdan 11 ehdotukset tehdään vuosikokouksen kohtien 7 ja 10 päätösten perusteella


12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet


13. Käsitellään hallituksen ehdotus kunniajäsenyydestä

 • Hallitus ehdottaa Kunniajäsenyyden myöntämistä Martin Juslinille ja Kai Jylhälle


14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
ILMOITTAUDU TÄSTÄ!bottom of page