top of page

Kutsu: FGA:n vuosikokous ja kevätkoulutus perjantaina 31.3.2023


FGA järjestää kevätkoulutuksen perjantaina 31.3.2022 klo 9.00 - 14.30 sijaintina Messukeskus Siipi. Koulutuksen aiheena on Talvituhoista toipuminen ja kaikkien webinaarien esiintyjien puheenvuorot keskittyvät kyseisen aiheen käsittelyyn.


Koulutuksen ohjelma


 • Klo 8.00 - 9.00 Aamukahvitori ja ''minglausta''

 • 9.00 Koulutuksen aloitus

 • 9.00 - 10.45 David Cole – Loch Lomond Golf Club Renovation & Management (engl.)

 • 10.45 - 11.00 Toni Nummelin – mitä kuuluu GoGolf Operationsille

 • 11.00–11.30 ''FGA Minimessut'' - Tutustuminen FGA:n kumppaneiden ständeihin

 • 11.30–13.00 Omatoimi lounas ja mahdollisuus vierailla Golfmessuilla (messuliput ilmoittautuneille osallistujille)

 • 13.00 - 13.30 Soil Scout – maaperän kosteudenhallintajärjestelmä

 • 13.30 - 14.00 Schetelig – ICL 2023

 • 14.00 - 14.30 Golden Pro - rangerobotiikka

 • Klo 14.45 -> Yhdistyksen vuosikokous


Koulutuksen jälkeen järjestetään Suomen golfkentänhoitajien yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous perjantaina 31.3.2022 klo 14.45 alkaen Messukeskuksessa.


Sijainti: Messukeskus Siipi

Helsingin Messukeskus, eteläinen tai näyttelyn muut sisäänkäynnit os. Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki


Yöpyjille suosittelemme varaamaan esimerkiksi aivan Messukeskuksen vierestä Sokos Hotel Triplasta majoitusta

https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/original-sokos-hotel-tripla

Hotelli sijaitsee Pohjoismaiden suurimman ostoskeskuksen, Triplan, yhteydessä.


Ilmoittautuminen molempiin tapahtumiin (Kevätkoulutus&vuosikokous) tapahtuu alla olevan linkin kautta viimeistään 16.3. mennessä!


ILMOITTAUDU TÄSTÄ!Tämän uutisen alta löydät liitteenä hallituksen ehdotuksen yhdistyksen uusista säännöistä koskien hallitustyöskentelyä. Ehdotettavat muutokset on kirjoitettu punaisella.VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA – 31.03.20231. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

 • Hallitus esittää kokouksen puhenjohtajaksi Kai Jylhää ja sihteeriksi Kasper Mäkelää


2. Valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa


3. Todetaan kokouksen laillisuus

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle FGA:n verkkosivuille nähtäväksi keskiviikkona 8.3.2023


4. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä

 • Hallitus ehdottaa, että esitys ei aiheuta toimenpiteitä


5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 • Hallitus ehdottaa tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille


6. Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

 • Hallitus ehdottaa toimintasuunnitelman hyväksymistä seuraavalle vuodelle


7. Käsitellään hallituksen ehdotus sääntömuutoksista koskien hallitustoimintaa.


Hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi kohtaan 8 § Hallinto:


 • Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, entinen puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

 • Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

 • Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

 • Puheenjohtajakauden päätyttyä puheenjohtaja jatkaa hallituksen jäsenenä yhden vuoden.

 • Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi kerrallaan.*(aiemmin kahden vuoden toimikausi)

 • Hallituksen jäsenen on oltava hallitukseen valittaessa yhdistyksen Perus- tai Premium-jäsen.

 • Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja jäsensihteerin sekä rahastonhoitajan.

 • Sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana.

 • Lisäksi hallitus nimeää parhaaksi katsomallaan tavalla toimikunnat ja näille vastuuhenkilöt.

 • Toimikuntiin voivat kuulua myös hallitukseen kuulumattomat henkilöt.

 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoonkutsujan määräämänä aikana. Jos kaksi (2) hallituksen jäsentä vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla.

 • Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet läsnäolevien äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaalissa tai suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

 • Hallitus voi yhdistyksen palvelukseen ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

 • Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

 • Vuosikokous päättää hallituksen palkkioista.


Säännöt nyt kohdassa 8 § Hallinto:

 • Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, entinen puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

 • Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

 • Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

 • Puheenjohtajakauden päätyttyä puheenjohtaja jatkaa hallituksen jäsenenä yhden vuoden.

 • Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle vuosikokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

 • Hallituksen jäsenen on oltava hallitukseen valittaessa yhdistyksen Perus- tai Premium-jäsen.

 • Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja jäsensihteerin sekä rahastonhoitajan.

 • Sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana.

 • Lisäksi hallitus nimeää parhaaksi katsomallaan tavalla toimikunnat ja näille vastuuhenkilöt.

 • Toimikuntiin voivat kuulua myös hallitukseen kuulumattomat henkilöt.

 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoonkutsujan määräämänä aikana. Jos kaksi (2) hallituksen jäsentä vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla.

 • Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet läsnäolevien äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaalissa tai suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

 • Hallitus voi yhdistyksen palvelukseen ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

 • Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa


8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle

 • Hallitus ehdottaa vuoden 2023 jäsenmaksujen suuruudeksi seuraavaa:

 • Premium-jäsenet 150€

 • Jäsenet 50€

 • Kunniajäsenet - ei jäsenmaksua


9. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

 • Hallitus ehdottaa tulo- ja menoarvion hyväksymistä

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

 • Hallitus ehdottaa hallituksen jäsenten määräksi kahdeksan jäsentä puheenjohtajan lisäksi.


11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

 • Kohdan 11 ehdotukset tehdään vuosikokouksen kohtien 7 ja 10 päätösten perusteella

12. Päätetään hallituksen palkkioista

 • Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 100€/hallituksen kokous/hlö. Hallitus on suunnitellut kokousrytmin olevan noin neljä (4) hallituksen kokousta/kalenterivuosi.

13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet


14. Käsitellään hallituksen ehdotus kunniajäsenyydestä


15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
ILMOITTAUDU TÄSTÄ!bottom of page