top of page

SGA Webinaari ilmaiseksi FGA jäsenille 1.-2.2.FGA:n jäsenet saavat osallistua ilmaiseksi SGA:n kattavaan ja laadukkaaseen webinaariin helmikuun ensimmäinen ja toinen päivä. Webinaari järjestetään Teamsin kautta, alla tarkempi ohjelma ja linkit kummankin päivän osallistumiseen.


Missa inte vinterns teams utbildning! 1.a februari (anslut på länken nedan, gärna några minuter innan utsatt tid) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdiMzgzZjQtZGI3OS00MDU1LThhNzktMzg4MGMyMDAyZjUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220505f3e3-13aa-413f-a3ff-5ebcad77e08a%22%2c%22Oid%22%3a%228c6c97de-c87a-4737-b988-bdc80810b4cc%22%7d 11.00 – 11.25 Bevattning med fokus på vatten och energi. Hur du minimerar din vatten- och energiförbrukning utan att tappa kvalitet på banan. Föreläsare: Peter Johansson utvecklings- och produktionsansvarig på Östorps bevattning Invited by Östorps bevattning. 11.30 – 11.55 Administrera, dokumentera, håll koll på myndigheteskrav lättare och bättra. Föreläsare: Lena Otterström VD.Reddibo Invited by Reddibo Lunchbreak 12-13 13.00 – 13.25 (English) The new Fertilizer regulation in regards of Controlled Release Fertilizers. Speaker: Andy Owen, International Technical Manager for ICL-SF, Turf and Landscape Division, sports-turf agronomist and a soil scientist who has previous researcher at the STRI, , Invited by ICL 13.30 - 13.55 Olika drivmedel, vad gäller? Föreläsare: Richard Abeal, distrikschef Colabit, Invited by Colabit 14.00 – 14.25 (English) Comparing different nitrogen sources for golf green nutrition. Speaker: Andy Owen, Speaker: Andy Owen, International Technical Manager for ICL-SF, Turf and Landscape Division, sports-turf agronomist and a soil scientist who has previous researcher at the STRI, invited by Jordelit 14.30 - 14.55 (English) How to save water! Speaker: Stuart Tate, European manager golfdivision Rainbird. Stuart has over 30 years of experience in irrigation. Invited by KSAB. 2.a februari (anslut på länken nedan, gärna några minuter innan utsatt tid) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0YmRmNDEtM2UyMy00YTFlLWIxMjgtYzhhOTI2YzNlZWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220505f3e3-13aa-413f-a3ff-5ebcad77e08a%22%2c%22Oid%22%3a%228c6c97de-c87a-4737-b988-bdc80810b4cc%22%7d 11.00 – 11.25 Hybridgräs på golfbanor – Vad ska jag som Greenkeeper ska tänka på. Föreläsare: Thomas/Henrik Ahlbäck mångåriga produktutvecklare av konstgräs, invited by Åhus turf. 11.30 – 11.55 Fördelar med batteridrift. Föreläsare: Emil Johansson, produktspecialist, invited by Cramer Lunchbreak 12 -13 13.00 – 13.25 (English) The role of sustainable plant extracts and bio-stimulants in amenity turf IPM strategy. Steven Flanagan Technical Director at Indigrow UK, invited by Indigrow 13.30 – 13.55 (English) Promoting the Benefits of Hidden Wildlife. Hugh Frost, phd. invited by Ecoturf. 14.00 – 14.25 (English) Organic granulated fertilizer. A great tool for good Plant Health. Speaker: Russell Riley, European Manager Sustane, Invited by Crophealth 14.30 – 15.00 Bunker linings and much more........ Föreläsare: Niklas Svantesson/Martin Sternberg Technical advisor and founder and owner of Capillary concrete. Invited by Capillary Concrete.

bottom of page