Uusi jäsenluokka työstään eläkkelle jääneille jäsenille

Maaliskuun vuosikokous päätti uuden E-jäsenluokan perustamisesta:

Yhdistyksen E-jäseneksi voidaan hyväksyä golfalalta eläköityneet henkilöt, jotka ovat olleet yhdistyksen A-jäseniä vähintään viisi eläköitymistä edeltänyttä vuotta. E-jäsenyys voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi yhtäjaksoisesti eläköitymistä seuraavasta vuodesta. E-jäsenelle toimitetaan yhdistyksen jäsenkortti. E-jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Näin ollen eläkkeelle jäävän kentänhoitajan tai kenttämestarin ei tarvitse luopua yhdistyksen jäsenyydestä ja yhdistystoiminnasta, vaan verkostoitumista ja kouluttautumista voi jatkaa vielä eläkepäivillä.