top of page

Uusi jäsenluokka työstään eläkkelle jääneille jäsenille

Maaliskuun vuosikokous päätti uuden E-jäsenluokan perustamisesta:

Yhdistyksen E-jäseneksi voidaan hyväksyä golfalalta eläköityneet henkilöt, jotka ovat olleet yhdistyksen A-jäseniä vähintään viisi eläköitymistä edeltänyttä vuotta. E-jäsenyys voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi yhtäjaksoisesti eläköitymistä seuraavasta vuodesta. E-jäsenelle toimitetaan yhdistyksen jäsenkortti. E-jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Näin ollen eläkkeelle jäävän kentänhoitajan tai kenttämestarin ei tarvitse luopua yhdistyksen jäsenyydestä ja yhdistystoiminnasta, vaan verkostoitumista ja kouluttautumista voi jatkaa vielä eläkepäivillä.

bottom of page